O nás

Spoločnosť KOHAS s.r.o., poskytuje svoje služby v oblastiach  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi  a usporiadateľskej služby .

Odbornú činnosť vykonáva vo viacerých odvetviach a pre rôzne skupiny zákazníkov  od roku 1996. V roku 2002 došlo k pretransformovaniu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť KOHAS s.r.o., rieši predmetnú problematiku na základe požiadaviek zákazníka, od základného až po komplexné zabezpečenie v súlade  s  právnymi predpismi  a súvisiacou legislatívou. Vždy sa snaží predložiť pre daného klienta optimálne riešenie na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

Po vzájomnej dohode je možné kedykoľvek poskytnúť podrobnejšie informácie o ponúkaných službách, prípadne  vykonať názornú prezentáciu ponúkaných technických zariadení. Pracovníci spoločnosti KOHAS s.r.o. sa pravidelne zúčastňujú na odborných prípravách, ktoré im umožňujú zvládnuť  aj tie najnáročnejšie úlohy a riešiť problematiku, ktorá vzniká pri inštalácii alebo užívaní jednotlivých druhov technických zariadení, prípadne pri poskytovaní služieb, ktoré spoločnosť vykonáva. Spoločnosť KOHAS s.r.o., spĺňa prostredníctvom svojich zamestnancov požiadavky odbornej spôsobilosti na vykonávanie Usporiadateľských činností a protipožiarnych hliadok.  Špecialisti spoločnosti KOHAS s.r.o. sú odborníkmi na  vypracovanie požiarnych projektov a technických správ, výkon kontrol, opráv a plnenia požiarno-technických zariadení a výkonov funkcií v oblastiach Ochrany pred požiarmi a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetky  vydané osvedčenia a oprávnenia o odbornej spôsobilosti  spoločnosti sú potvrdené autorizovanými orgánmi podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných služieb, sa prosím s dôverou obráťte na našu spoločnosť,  radi Vám odborne poradíme a pomôžeme.