Služby

 • Technik / špecialista požiarnej ochrany
 • Autorizovaný bezpečnostný technik
 • Bezpečnostnotechnická služba
 • Koordinátor bezpečnosti práce
 • Kontroly a opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Kontroly a opravy hadicových zariadení
 • Kontroly, servis a projektovanie stabilných hasiacich zariadení
 • Tlakové skúšky hadíc
 • Kontroly požiarnych uzáverov
 • Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní
 • Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
 • Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
 • Usporiadateľská služba